Akshay Kumar, Mahesh Babu, Priyanka Chopra, Ranveer Singh ve 6 Bollywood oyuncusu daha pan masala markalarını onayladı

Akshay Kumar, Mahesh Babu, Priyanka Chopra, Ranveer Singh ve 6 Bollywood oyuncusu daha pan masala markalarını onayladı Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_1_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_2_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_970x90|_970,250~bollywoodtrip|_970,250/bollywood Siteyi kullanmaya …

Devamını Oku