10 Aralık Cuma Hutbesi konusu

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı göre hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 10 Aralık 2021 tarihli Cuma Hutbesi’nin konusu “Mümin Cana Yakındır” oldu. İşte Cuma Hutbesi…

DİYANET CUMA HUTBESİ 10 ARALIK 2021

CUMA HUTBESİ’NİN KONUSU: “Mümin Cana Yakındır

Ashâb-ı Kirâm’dan birisi, hoş bir vadiden geçiyordu. Vadideki suyun tadı fazla hoşuna gitmişti. Manzaradan da oldukça etkilenmişti. “İnsanlardan uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem” diye düşündü. Resûlullah’a gitgide artarak niyetini açıkladı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona böyle bir şey yapmamasını söyledi. İnsanlarla omuz omuza verip Allah yolunda çaba etmenin, evinde kimsesiz yıllarca ibadet etmekten daha erdemli olduğunu buyurdu.1

İslam’ı hakkıyla yaşamak; ayrıca Allah’a karşısında görevlerimizi gerçekleştirmek ayrıca de insanlarla ilişkilerimizde dinimizin hayat yüklü mesajlarını kılavuz edinmektir. Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, egoist ve kişisel hayatı seçmek asla içten değildir. Nitekim namaz, oruç, zekât, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah’a karşı sorumluluğumuzun yanına insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır.

Modern çağda ne eyvah ki kendi dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Dostluk, arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah’ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirger ışık halkası geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından hatta vefatından dahi haberimiz olmadı.

Dijital dünya bizlere pek çok imkân sundu. Fakat sanal âlemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda hoş ahlakı muhafaza edemedik; hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın öteki ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, benzer ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk.

Cenâb-ı Adalet Kur’lahza-ı Kerim’de Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın rahmeti bir uçtan bir uca sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…”2

O halde, ümmeti olmakla itibar bulduğumuz Peygamberimizin ahlakını misal alalım. Şefkati ve merhameti, fedakârlığı ve kanaatkârlığı, tatlı sözü ve güler yüzü şiar edinelim. Ailemizden başlayarak akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve mutluluğu; bireysellik ve bencillikte yok, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında arayalım.

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in mümini tanımlama ettiği şu hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakın olma kurulamayan kimsede hayır yoktur.”3

1 Tirmizî, Fedâilü’l-cihad, 17.

2 Âl-i İmrân, 3/159.

3 İbn Hanbel, II, 400.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yorum yapın