2022 Regaip Kandili ne zaman?

Müslümanlar için 2022 yılının birincil kandili olan Regaip Kandili kavrama edilecek. İslam alemi için büyük siklet arz eden üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Şaban ve Ramazan ayı ile son buluyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran üç aylar için geri sayım başladı. İşte, 2022 Regaip Kandili ve üç aylar başlangıç tarihi…

REGAİP KANDİLİ NE VAKIT 2022?

2022 yılının birincil kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile kutlanacak.

REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, bilhassa Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime tarafından yedinci ay olan recebin birincil perşembesini cumaya bağlayan geceye isim olmuştur.

2022 Regaip Kandili ne zaman?

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için vicdan azabı; gelecek için istikrar esasına yerinde bir başlangıç yapılmalıdır. “De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, açıkçası Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm’dir” (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden katiyen ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te‘âlâya sığınmayı öneri buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üç ayların başlangıcı olan Receb ayı girdiğinde yaptığı: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize kutsal eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Ahmed İbnü Hanbel, el-Müsned, 1/259) şeklindeki duâsı bizler için konunun ehemmiyetini algı açısından kayda değer bir delildir.

Haram aylardan biri olması hasebiyle Receb-i Şerîf ayında sevaplar katbekat katlanacaktır. En önemli hususiyeti bağışlanma ayı olan ve büyükler göre “azatlılar ayı” olarak anılan bu ayda oruç tutmanın fazîleti de pek büyüktür. Bilhassa ilk gününü oruçlu vermek ve ay baştan başa imkânlar elverdiği dek oruç yakalamak Receb-i Şerîf’i ihyâ ve nice müjdelere nâiliyet açısından manâlı bir hitabe olacaktır.

Mevlâ Te’âlâ: “(Habîbim) De ki: Eğer duânız ve ibâdetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değerinde versin” (Haşr Sûresi:18) buyurarak kulları değerli kılan asıl unsurun ‘kulluk’ olduğu vurgusuyla beraber, duâ ve ibâdetleri artırarak düzenli olarak sürdürmenin önemini de demeç etmiştir.

Receb-i Şerîf’in girişiyle birlikte kavuşacağımız bu mübârek mevsim sırasıyla; bu ayda yer alan Reğâib ve Mi‘râc geceleriyle, sonra Şa‘bân-ı Şerîf ayı ve bu ayda bulunan Berât gecesiyle ve Ramazân-ı Şerîf ayıyla birlikte devam edip bu ayda yer alan Kadîr gecesiyle nihâyete erecektir. Rabbimiz Azze ve Celle müstefîd eylesin. Âmîn.

2022 Regaip Kandili ne zaman?

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Yorum yapın