Açık Lise sınav sonuçları sorgula…

Açık lise sınav sonuçları MEB göre açıklandı. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri aralarında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI 2021

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem çevrimiçi imtihan sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULA

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Data Idare Sisteminden bildiri edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Insanlar Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dıştan itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/yanıt anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, imtihan uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sanılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca imtihan uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her içten cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar dürüst cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı elde etmek üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup dürüst cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşdeğer puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Imtihan sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate içerlemek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerleme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin bitmiş saptanması suretiyle değerleme yapılacaktır.

Yorum yapın