AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık lise imtihan netice tarihi sonunda kesin oldu. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri aralarında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL sınav sonuçlarına dair yorumlama yaptı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler imtihan sonuçlarını AÖK Data Idare Sisteminden öğrenebileceklerdir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI 2021

Çevrimiçi olarak 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Kurumları imtihan sonuçları 20 Aralık’ta açıklanacak. Yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem Çevrimiçi Imtihan Sonuçları 20 Aralık saat 18.00’de açıklanacak. Sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Data Idare Sisteminden bildiri edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Irk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dıştan itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Kullanım ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) antre tarihi dikkate alınacaktır.

Imtihan soruları/yanıt anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve imtihan sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Veri İşlem Genel Müdürlüğü kadar sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz farzedilen ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/yanıt anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten şimdiden seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her içten cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar içten cevapları etkilemeyecektir.

2. Değer Biçme her ders için farklı edinmek üzere 100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup içten cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

3. Imtihan sonuçlarında öğrencilerin dürüst-yanlış cevap sayısına ilişkin bilgi açıklanmayacaktır.

4. Yanıt anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların içten seçenekleri dikkate içerlemek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında yanlış soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin bitmiş saptanması suretiyle değerleme yapılacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her dürüst cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar dürüst cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için öbür almak üzere100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin dürüst-hatalı cevap sayısına ilişkin bilgi açıklanmayacaktır.

Yanıt anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate gücenmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme esnasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin bitmiş saptanması suretiyle değer biçme yapılacaktır.

Yorum yapın