AÖL sınav sonuçları tarihi belli oldu!

Açık lise sınav sonuç tarihi sonunda emin oldu. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL sınav sonuçlarına dair açıklama yaptı.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2021

Çevrimiçi olarak 4-10 Aralık tarihleri aralarında yapılan Açık Öğretim Kurumları imtihan sonuçları 20 Aralık’ta açıklanacak.Yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem Çevrimiçi Imtihan Sonuçları 20 Aralık saat 18.00’de açıklanacak. Sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Data Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Insanlar Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi açık havada itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Kullanım ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü göre, sınav uygulamasına ve imtihan sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadar sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz farzedilen veya sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Suçlama Usulü Kanununun 20/B maddesi gereğince imtihan uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her içten cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Hatalı cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

AÖL sınav sonuçları tarihi belli oldu!

2. Değerleme her ders için farklı edinmek üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup içten cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşdeğer puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-hatalı yanıt sayısına ilişkin data açıklanmayacaktır.

4. Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların dürüst seçenekleri dikkate içerlemek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerleme sırasında yanlış soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değer biçme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin her yerde saptanması suretiyle değer biçme yapılacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her dürüst cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerleme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup dürüst cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Galibiyet puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış yanıt sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların içten seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değer Biçme esnasında yanlış soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerleme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin her tarafta saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.

Yorum yapın