İstanbul Sözleşmesi maddeleri ve tam metni

Kadınlara yönelik kuvvet ve aile içi şiddetin önlenmesi nedeniyle hazırlana Avrupa Konseyi sözleşmesi, İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında kabul edilmesi sebebiyle İstanbul Sözleşmesi adıyla anılıyordu. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesini ne süre imzaladığı ve niçin feshettiği araştırılıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi maddeleri ve içeriği hakkında merak edilenler…

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Karşın Baskı ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da aşina adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına karşın kuvvet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede esas standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen milletlerarası insan hakları sözleşmesidir. Anlaşma Avrupa Konseyi kadar desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN AMACI NEDİR?

Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve konut içi şiddetin önlenmesi, zorlama mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşısında zorlama ile uğraş alanında bütüncül, benzeyen güdümlü ve etkin işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına aleyhinde şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte birincil milletlerarası düzenlemedir. Tarafların kontrat zarfında vermiş oldukları taahhütler, egemen uzmanlar grubu GREVIO göre izlenmektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMENİN DEVLET DÜZEYİNDE TALEPLERİ

Önleme
– Kadınlara karşın şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi;
– Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi;
– Bambaşka baskı türleri ve bunların travma marifetli özellikleri hakkında farkındalık yaratılması;
– Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi;
– Halka ulaşabilmek için STK’larla, medyayla ve özel sektörle işbirliği yapılması.

Koruma
-Bütün tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması;
– Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi takviye da karşılayan özelleşmiş takviye hizmetlerinin düzenlenmesi;
– Tatmin Edici sayıda sığınma evinin ödev edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek bedava telefon destek hatları sağlanması

Suçlama
– Kadınlara yönelik şiddetin kabahat sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması;
– Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir zorlama eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması;
– Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması;
– Kolluk kuvvetlerinin destek isteyenlere hemen yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması.

Bütüncül politikalar
– Yukarιda kayıtlı bütün tedbirlerin detaylı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşısında şiddete karşısında bütüncül bir mukabelede bulunulmasının tedarik edilmesi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE VAKIT İMZALANDI?

Kontrat İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya çözülmüş olması nedeniyle özet olarak “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 11 Mayıs 2011’de Sözleşmeyi birincil imzalayan ve 24 Kasım 2011’de parlamentosunda onaylayan ilk ülke oldu. Onay belgesi 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine iletildi. Temmuz 2020 itibarıyla 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 34’ünde onaylanmıştır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BÜTÜN MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Sözleşmede geçen ‘Cinsel yönelim’ ve Toplumsal cinsiyet kimliği’ gibi kavramların Türk toplum yapısına uymadığı belirtiliyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin toplumsal desteğini kaybettiği ve bu anlaşmayı kalkan yapan LGBT ve bazı marjinal grupların, gelecek kuşakları korkutma ettiği ifade ediliyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN DEVLETLER

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir