Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası’nın Kasım ayında 100 baz puan faiz indirimi kararı alması politika faizi oranını yüzde 16’da yüzde 15’e çekti. Yatırımcıların, vatandaşın ve anapara sahiplerinin gündeminde Aralık ayı faiz kararı var.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE SÜRE AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantıda alınacak faiz kararı 14.00’te paylaşılacak.

MB ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLUR, FAİZLER DÜŞER Mİ?

İnfo Yatırım analistleri kararın arkasında yayımladığı değerlendirmede “Karar metnine eklenen ”Arz yönü olan ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının birincil yarısı her tarafında da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin dokundurma ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.” ifadesi ile Aralık ayında 100 baz puan indirim ihtimalinin kuvvetli olduğunu ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardındaki açıklanan karar metini şöyle:

“Para Politikası Kurulu (Komite), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir.

Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağıda yönü olan riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve nakliyecilik maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte imalatçı ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel yiyecek fiyatları üstünde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası parasal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları çoğalan enerji fiyatları ve talep-talep uyumsuzluğuna emrindeki olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici mali duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle kuvvetli seyrettiğine dikkat çekici etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve benzer sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengelenmiş bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dirençli tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki zinde artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için tartma talep etmektedir.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; yiyecek ve ilk kez enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile miktar süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanına, kişisel kredilerle ilgili gelişmeler yakından peşine düşüp takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği istek unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına karşın analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Komite, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üstünde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı baştan başa da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Komite, bu etkilerin dokundurma ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.

TCMB, fiyat istikrarı esas amacı doğrultusunda enflasyonda daimi düşüşe muhabere eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, zıt para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki çoğaltma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve parasal istikrarı olumlu etkileyecektir. Bu Vesile Ile, yatırım, imal ve istihdam artışının dinç ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için yerinde zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını transparan, öngörülebilir ve data odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Yorum yapın