MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM MSÜ 2022 sınav tarihlerini belirlemesinin arkasında MSÜ imtihan yerleri de merak konusu oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci tespit sınavı ile ilgili teferruat haberimizde…

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ulusal Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Namzet Tespit Sınavı, 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak. İlgili sınava başvurular, 13 Ocak-9 Şubat tarihleri aralarında alınacak. 2022 MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Takvimine Göre MSÜ Tarihleri

MSÜ Tarihi
27.03.2022

Uygulama Tarihi
13.01.2022

09.02.2022

Geç Başvuru Tarihi
22.02.2022

Netice Açıklanma Tarihi
14.04.2022

MSÜ SINAV DILEKÇE ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı edinmek (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler fakat, Harp Okulları/Astsubay Iş Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar öteki vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),

2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve avuç içi bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında edinmek (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Sonuç işlemi sonucunda elde edilen sayı Harp Okulları için 20, Astsubay Iş Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, azami 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının emin tescil işlemlerinin son tarihine kadar mezun edinmek ya da dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun almak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.),

2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların uygulama yapmaları sistem göre engellenecektir (MEB e-Okulda ansızın artı ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilmiş tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru formu yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

5) Harp Okulları ve Astsubay Iş Yüksekokullarına başvuru formu için Ölçme, Seçme ve Atama Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Ulusal Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış edinmek,

6) ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Ulusal Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Namzet Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Iş Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2020 – 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen vakit içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci tercih aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yatırma işlemlerine olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Temel Tatminkarlık Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler oysa, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış almak

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020- YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üstünde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, fakat, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Bölge Tatminkarlık Testlerine (AYT) katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşdeğer Önem Puan tarzında MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Ulusal Savunma Bakanlığınca emin taban puan türünü almış edinmek,

c) MSB göre belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe korkutma oluşturduğu saptama edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, millet imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış elde etmek,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış elde etmek,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve yerinde görülmeyen gelir yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta almak,

d) Devletin şahsiyetine aleyhinde işlenen suçlar ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, kötüleme, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, inancı istismar etme, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan ya da erkek kaçırmak, fuhşiyata kışkırtma, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ya da asalet ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç almak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak kayıtlar araştırması ve emniyet soruşturması sonucunda şüpheli veya sakıncalı halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya vakit aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya askıya alınmış hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden mahkum bulunmamak veya soruşturma aşağı olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış ya da çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış elde etmek,

11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Emniyet Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde açıklanmış askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık durumu kriterlerine sahip elde etmek,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Iş Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilmiş “Giriş Şartlarını” taşımak,

14) Harp Okulları ve Astsubay Iş Yüksekokulları için yapılacak olan imtihan, mülakat ve diğer tercih işlemleri sonundaki değer biçme sıralamasında evvelden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Değişik Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere ya da Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Mevzuat”te açıklanmış yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16) İlgili askeri okulda katıldıkları adaptasyon eğitimini başarılı bir şekilde bitirmek,

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için minimum boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için en az boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının aşağı kalan adayların bedensel değer biçme (2. Tercih Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Bölge Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Iş Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Tatminkarlık Testine (TYT) girmeyen ya da 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS’ye kullanim yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

Yorum yapın