POMEM başvuruları ne zaman?

POMEM polis alımı ne vakit yapılacak? Polislik talebinde bulunmak isteyen binlerce yurttaş Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Başkanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyor. 28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili teferruat haberimizde…

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE VAKIT?

28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili az önce izah etme yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı.

bu nedenle 28. Dönem POMEM başvurularının Aralık ayında başlayacağı varsayım ediliyor.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere iş eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 takvim fakülte mezunlarından rağbette niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık durumu kontrolü komisyonu kadar “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, maddi yeterlilik sınavına alınırlar.

Maddesel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek altında öngörülen esaslara göre yapar.

Bedensel tatminkarlık sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

başarmak için yüz tam puan üzerinden en düşük altmış puan elde etmek zorunludur. Somut yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar görüşme sınavına emrindeki tutulurlar.

GÖRÜŞME SINAVI

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, görüşme sınav komisyonu kadar görüşme sınavına alt tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılmış olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Gövde dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere tarafından ve her bir kıstas yirmi puan elde etmek üzere toplam yüz bütün puan üzerinden yapılır. Adayın görüşme sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden minimum yetmiş puan alması gerekir.

Yorum yapın