Salli Barik duaları okunuşu

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası, İslam dini için büyük ağırlık taşıyan dualardandır. Salli Barik duaları olarak da adlandırılan bu dua, namazlarda okunan dualar arasında yer alır. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası okunuşu anlamak önemlidir. Allahümme Salli duası, “Allâhumme salli alâ Muhammedin” şeklinde başlar. Allahümme Barik duası okunuşu ise “Allâhumme barik alâ Muhammedin” olarak başlar.

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası okunuşu kavramak önem talep eder; çünkü beş süre namaz kılmak isteyenlerin için ezberlemesi gereken bir duadır. Ezberlemek isteyenler için Salli Barik duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler anında altında yer alıyor.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE YAZILIŞI

Salli ve Barik duaları namazın son oturuşunda, selamlama vermeden önce okunan dualardır. Kur’an-ı Kerim’de ayet olarak geçmemesine karşın namazlarda okunması makbuldür. Allahümme Salli okunuşu şu şekildedir:

Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahümme Salli Türkçe anlamı şu şekildedir:

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye bedel yalnız sensin, şöhret ve haysiyet sahibi de sensin.”

ALLAHÜMME SALLİ DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Bu duada Allah’tan Hz. İbrahim ve ümmetine selamlama verdiği gibi Hz. Muhammed ve ümmetine selamet vermesi niyaz edilir. Allah, Ülü’l Azm peygamberinden biri olan Hz. İbrahim’in dualarını kabul etmiş ve onu ateşten korumuştur.

Hz. İbrahim’e oğlunu kurban etmesi rüyasında vahyedilmiştir. Onun bu imtihanı daha sonrasında gökten bir Koç inmesi ile birlikte tamamlanmıştır. Burada da Allah’ın Hz. İbrahim’e selamet ve rahmet ettiği görülür. Duada geçen ”mecid” kelimesi bununla beraber büyüklük ve zenginlik anlamına kazanç. Hz. İbrahim fazla ihtiyar olmasına rağmen Allah’ın onu ”bilge bir erkek çocukla” müjdelemiş olması da eli bol olduğunun bir göstergesidir. Babası İsmail’e rüyasını anlattığında hiçbir şekilde aleyhinde koymamış ve ”sana emredileni yap, beni sabredenlerden bulacaksın” diye cevap vermiştir.

Bütün bunların ışığında Hz. İbrahim ve ümmetine bahşedilen selamet, Hz. Muhammed ve ümmetine de verilsin diye Salli duası okunur. Biz de Hz. Muhammed’in ümmetinden olduğumuz için bu duaları okumak farz olmasa bile vaciptir.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI NE VAKIT OKUNUR?

Salli duası, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetinde, Teravih namazlarının ikinci rekatında, Cuma hutbelerinde okunur. aynı zamanda cenaze namazlarında ikinci tekbirden sonra da edilen bir duadır.

SALLİ BARİK DUALARI DİNLE

ALLAHÜMME BARİK DUASI OKUNUŞU

Allahümme Barik okunuşu şu şekildedir:

“Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.”

ALLAHÜMME BARİK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allahümme Barik Türkçe anlamı şöyledir:

“Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bolluk ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye bedel yalnız sensin, şan ve haysiyet sahibi de sensin.”

ALLAHÜMME BARİK DUASI NE İÇİN OKUNUR?

Allah bu duada geçtiği gibi ”hamid” ve ”mecid” olduğu için insanlığa peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin sayısı bir takım kaynaklarda 20 bin, bazılarında ise 100 bine yakındır. bununla birlikte Allah’ın verdiği baki nimetler de onun rahmetinin bir göstergesidir. Müslümanlar bu nimetlere bedel olmak için namaz, oruç, Hac, zekat ibadetlerini aksatmadan yerine getirmeli ve bol bol şükretmelidir.

Sofralarımızdaki yiyecekler, meyve-sebzeler ile yağmur, güneş, su gibi doğal zenginlikler de Allah’ın nimetleri arasındadır. Nimetlere şükrettiğimiz gibi onları ihtiyacı olan, yoksul ve muhtaç kişilerle de paylaşmalıyız. Bu hem bereketi arttırır keza de günahlardan arındırır. ”Veren el bölge elden üstündür” hadisi de nimetlerin paylaşılması gerektiğini bize öğütler.

ALLAHÜMME BARİK DUASI NE SÜRE OKUNUR?

Barik duası da Salli duası gibi, Teravih ve cenaze namazlarında okunur.

Cuma hutbelerinde de okunan Barik duasıyla Müslümanlar Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’e salavat ederler.

SALLİ BARİK DUALARI FAZİLETLERİ, FAYDALARI VE SIRLARI

İslam âlimlerine göre, Salli ve Barik dualarının fazileti, faydaları ve sırları epey fazladır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BARİK DUASI NASIL EZBERLENİR?

Salli ve Bârik duaları kolay ezberlenebilen dualar arasındadır.

Salli ve Bârik duaları fazileti pek fazla olan dualardan olduğu için ezberlenmesi ve sıkça okuması tavsiye edilir.

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın